Η Μαρακ Ηλεκτρονική ανέλαβε μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Φορητών Τερματικών και Λογισμικού" που θα ενταχθούν στο Σύστημα Καταμέτρησης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το ύψος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος Συστήματος Καταμέτρησης καταναλώσεων νερού με νέα συστήματα Φορητών Τερματικών και Λογισμικό, και η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της ενσωμάτωσης νέων δυνατοτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΑΡΑΚ είχε επίσης προμηθεύσει το προϋπάρχον σύστημα στην ΕΥΔΑΠ. Το νέο αυτό σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Φθινόπωρο του 2008.