Η εταιρεία Μικροκυματική υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών & Δικτύων για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια-Αναβάθμιση των Λογισμικών Προγραμμάτων ICS Telecom και ICS Manager».

Τα δύο λογισμικά θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ελέγχου Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων του ΥΠΑΝ – Τομέας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 64.330 ευρώ περίπου.