Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Πάνου Α.Ε.Β.Ε.την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Δορυφορικού Δικτύου Ασφαλούς Επικοινωνίας χωρών της Μεσογείου στο πλαίσιο του προγράμματος Seahorse Mediterranean Networks».

Το SEAHORSE Mediterranean Network αφορά στην υλοποίηση ενός δορυφορικού δικτύου το οποίο θα εξασφαλίσει μία μόνιμη, ασφαλή και οικονομική πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και της Βορείου Αφρικής. Βασικός στόχος είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης και γενικότερα του διασυνοριακού εγκλήματος έχοντας ως κύριο άξονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την έγκαιρη παρεμπόδιση παράνομων ή ύποπτων δραστηριοτήτων. Η υλοποίηση της εν λόγω δορυφορικής πλατφόρμας επικοινωνίας θα δώσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που ασχολούνται με την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος τη δυνατότητα ανταλλαγής σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακών πληροφοριών (π.χ. γεωγραφικά δεδομένα, βίντεο, φωνή, ηλεκτρονικά αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ κλπ) με τα επιχειρησιακά κέντρα άλλων κρατών – μελών της Ευρώπης και της Βορείου Αφρικής. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 370.875,31 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προσφορά στο διαγωνισμό είχε καταθέσει και η εταιρεία Cosmos Business Systems.