Στην Agiltech ανατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο της Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) για το έργο: «Διαχειριστής Συστήματος του έργου με τίτλο: Ενοποιημένο Σύστημα Πληροφόρησης Συνδυασμένων Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής».

Η αξία του έργου ανέρχεται σε 72.570 ευρώ, ενώ στο διαγωνισμό που προηγήθηκε είχε καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Spatial Elements. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ με φορέα λειτουργίας την Περιφέρεια Αττικής και προϋπολογισμό 3.013.000 ευρώ.