Η εταιρεία Cardisoft, υπέγραψε σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.