Η 01 Solutions Hellas υπέγραψε σύμβαση με το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων–Ε.Τ.Α.Α., για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Πλειστηριασμών».

Στο πλαίσιο του έργου η εταιρεία θα προβεί στην κατασκευή ενός δικτυακού τόπου όπου θα δημοσιεύονται οι κατασχετήριες εκθέσεις και οι περιλήψεις των πλειστηριασμών όπου ο επισπεύδων είναι φυσικό πρόσωπο ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (όχι Δημόσιο) και θα αφορούν όλη την Ελλάδα. Στο νέο έργο, που θα αντικαταστήσει την έντυπη δημοσίευση από 1/5/2016, δικαίωμα εισόδου για ανάρτηση κειμένου θα έχουν οι Δικαστικοί Επιμελητές (περίπου 2.300) και οι Συμβολαιογράφοι της Ελλάδος (περίπου 3.500). Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους για ενημέρωση γύρω από πλειστηριασμούς από όλη την Ελλάδα, θα καταργηθεί το κόστος της εκτύπωσης και θα παρέχεται ευκολία στους χρήστες για δημοσίευση κειμένων κατευθείαν από το χώρο εργασίας τους. Επιπλέον στο νέο σύστημα θα υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση και για άλλα κείμενα που δημοσιεύονται σήμερα στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, όπως πτωχεύσεις, καταστατικά σωματείων κλπ, που δηλώνονται από Δικηγόρους.