Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία 01 Solutions Hellas την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος “ΕΡΓΑΝΗ” σε επίπεδο Εφαρμογών Λογισμικού και Υποδομών, για διάστημα 6 μηνών».

Το έργο περιλαμβάνει Υποστήριξη και Εξελικτική Συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υποδομών φιλοξενίας του, Ανανέωση εγγυήσεων και παροχή νέων εκδόσεων για τις Υποδομές φιλοξενίας του συστήματος (Εξοπλισμός και Λογισμικό Συστήματος) και Υποστήριξη της Διοίκησης του Έργου. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 136.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.