Η Τειρεσίας υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία Accutech για την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης και υποστήριξης του κεντρικού Backup μηχανισμού Vmware υποδομής της Τειρεσίας.

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, πέρα από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και υποστήριξης που παρέχει η Accutech, θα χρησιμοποιηθούν από πλευράς  hardware και λογισμικού οι λύσεις της Dell και της Veritas αντίστοιχα. Η Τειρεσίας  επενδύει συνεχώς  σε τεχνολογίες αιχμής και  προσφέρει αξιόπιστα σε επιχειρήσεις υπηρεσίες μέσω Internet όπως το ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), το οποίο αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων.