Η Altec Integration ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και υλοποίηση υποσυστημάτων διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων με τις υπηρεσίες μητρώου ανέργων του ΟΑΕΔ» της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Η αξία του έργου ανέρχεται 61.734,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.