Οι εταιρείες SSmart και Signaal Hellas στο πλαίσιο της βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας τους, επέλεξαν το Epicor ERP Suite, το οποίο στην Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια διαθέτει και υποστηρίζει η εταιρεία ATC από το 1988.

Η SSmart – Signaal Hellas είναι ένας οργανισμός που έχει ως βασική δραστηριότητα την παροχή υποστήριξης και ολοκληρωμένων λύσεων προγραμμάτων και ηλεκτρονικών συστημάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.

To σύστημα που θα εγκατασταθεί είναι το Epicor ERP Suite, μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει, εκτός από την Οικονομική και Εμπορική διαχείριση, το πιο εξελιγμένο και τεχνολογικά προηγμένο σύστημα Διαχείρισης Έργων καθώς και λύση CRM που επεκτείνεται στον τομέα της υποστήριξης με το σύστημα IT Service Management για το Help Desk της εταιρείας.