Στην AVMap GIS κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ανάδειξη εμπειρογνωμόνων και μελετητών για υπηρεσίες τουριστικής προβολής και δικτύωσης προστατευόμενων περιοχών». Το έργο είναι αξίας 75.200 ευρώ περίπου.