Στην B-Open κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης δανείων ΤΕΑΠΑΣΑ».