Η Bee Group ανέλαβε την προμήθεια των λογισμικών της Microsoft, Windows, Office, Windows Server και Exchange Server, τα οποία θα αντικαταστήσουν και θα αναβαθμίσουν υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου.