Η εταιρεία Byte Computer ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο «Προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών, για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ανανέωση υποστήριξης/software assurance για προϊόντα λογισμικού της εταιρίας Microsoft, προμήθεια λογισμικού της εταιρίας Microsoft, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού της εταιρίας Microsoft, ανανέωση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης λογισμικού της εταιρίας Dell/Quest software, ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης αναβαθμίσεων λογισμικού της εταιρίας Symantec, προμήθεια (επέκταση) αδειών χρήσης για επιπλέον 2 TB στα ήδη υπάρχοντα 3 TB διαθέσιμου όγκου δεδομένων για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του λογισμικού Netbackup της εταιρίας Symantec, υπηρεσίες υποστήριξης μέσω σύμβασης προαγοράς ωρών για 3 έτη η οποίες θα καλύπτουν όλη την εγκατεστημένη πληροφοριακή πλατφόρμα της Ε.Κ. στο προϊόν λογισμικού της Symantec NetBackup, καθώς και ανανέωση υποστήριξη του εξοπλισμού των HP Blade Servers. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 384.715,72 ευρώ. Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό προσφορά είχε καταθέσει και η εταιρεία Cosmos Business Systems.