Η Cententia ολοκλήρωσε το έργο υλοποίησης της εφαρμογής AroTRON Recoveries & Legal Actions στην Τράπεζα Κύπρου.

Η εφαρμογή αυτοματοποιεί και συστηματοποιεί το σχεδιασμό και τη διαχείριση των ενεργειών, νομικών και μη, για λογαριασμούς σε οριστική καθυστέρηση.

Το έργο είχε ως γνώμονα την ενοποίηση όλων των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών από όλες τις εταιρείες του ομίλου σε μία οντότητα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πελατοκεντρικότητα ως προς τη διαχείριση όλων των προϊόντων και ενεργειών.