Τη συνεργασία της με τη ναυτιλιακή εταιρεία Diana Shipping Inc, εισηγμένη στο NYSE, ανακοινώνει η Clarity Systems Hellas, διεθνής πάροχος λύσεων Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Corporate Performance Management) και Οικονομικής Διακυβέρνησης (Financial Governance) και μέλος τους Ομίλου Εταιρειών Finvent (Finvent Group of Companies), που εδρεύει στην Αθήνα.

Ειδικότερα, με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε , η Diana Shipping θα αξιοποιεί στο εξής τη λύση Financial Statement Reporting (FSR) που προσφέρει και υποστηρίζει η Clarity Systems Hellas.

Η λύση FSR ολοκληρώνεται με τα υπάρχοντα συστήματα της Diana Shipping, εξασφαλίζοντας την ενοποίηση περιεχομένου που απαιτείται για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με ταυτόχρονη υποστήριξη XBRL, όπως προβλέπει το Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης στο οποίο είναι εισηγμένη η ναυτιλιακή.