Η Computer Solutions υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη νέων υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού Προγράμματος του Νοσοκομείου.

Το έργο αφορά τις υπηρεσίες ενεργοποίησης, παραμετροποίησης και αρχικοποίησης νέων Υποσυστημάτων της σουίτας «Ασκληπιός Hospital» για την ομογενοποιημένη διαχείριση της πληροφορίας και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣΝ με υφιστάμενα ή μελλοντικά υποσυστήματα τρίτων. Στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου θα επιτευχθεί λειτουργική αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέσω επέκτασης της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, επέκτασης της διασυνδεσιμότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ανάπτυξης νέων και συμπληρωματικών λειτουργιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, υπηρεσιών υποστήριξης επί των επεκτάσεων και νέων λειτουργιών και υπηρεσιών Εκπαίδευσης επί των επεκτάσεων και νέων λειτουργιών. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 54.415,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.