Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατακύρωσε στην Cosmos Business Systems μετά από διεθνή διαγωνισμό το έργο: “Έργο Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Data Center) του Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων”.

Το έργο αφορά το Data Center της νέας μονάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Το έργο είναι από τα πρώτα έργα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Ο κορμός του data center  είναι συστήματα της HP, της οποίας η Cosmos είναι Platinum Partner. H συνολική αξία της πράξης, μέρος του οποίου κατακυρώθηκε στην Cosmos, ανέρχεται στα 7,4 εκατ. ευρώ.