Η Data Communication ολοκλήρωσε την επιτυχή εγκατάσταση της λύσης Pharma CRM Accelerator στον φαρμακευτικό κλάδο της Bayer Hellas.

Η λύση είναι βασισμένη στη διεθνή πλατφόρμα Microsoft Dynamics CRM και συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των δραστηριοτήτων πωλήσεων της εταιρίας. Το Pharma CRM Accelerator προσφέρει μία πλήρη και πολυεπίπεδη εικόνα των δράσεων της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της επιχείρησης.

Η Bayer Hellas αποκόμισε σημαντικά οφέλη, μεταξύ των οποίων είναι η αποτελεσματικότερη στόχευση της αγοράς, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της χρήσης διαδεδομένων τεχνολογιών reporting και analytics και η μεγάλη ευελιξία περαιτέρω παραμετροποίησης και αλλαγών. Σημαντική είναι επίσης η μείωση του κόστους, καθώς η λύση δεν προϋποθέτει για την επιχείρηση πάγιο μηνιαίο κόστος χρήσης της εφαρμογής ενώ παράλληλα μεγιστοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις και δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής.