Η 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδος υπέγραψε, σύβαση με την εταιρεία Datamed για την παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας-μεταφοράς τεχνογνωσίας-υποστήριξη χρηστών-εκπαίδευση-τηλεφωνική υποστήριξη (help desk) και για την υλοποίηση πρόσθετων απαιτήσεων, στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας για τα υποσυστήματα του Πληροφοριακού Συστήματος που λειτουργούν παραγωγικά στο Νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, η σύμβαση περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών υποστρήιξης μέσω των οποίων παρέχοντας στο Νοσοκομείο (Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, Ψυχιατρικό Τομέας – πρώην ΨΝΤ) υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης / γραμμή άμεσης βοήθειας Help Desk και υπηρεσίες διασφάλισης καλής λειτουργίας – υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του εγκατεστημένου από την εταιρεία Λογισμικού Εφαρμογών. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 123.256.