Η Datum ανέλαβε την παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης οικονομικής, λογιστικής και έργων, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από ανάθεση.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση λογισμικού, ανάλυση και λήψη προδιαγραφών, την παραμετροποίηση των εφαρμογών, την on-site υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και την on-site εκπαίδευση των χρηστών. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες.