Η Digimark ανέλαβε και ολοκλήρωσε έργο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για τα γραφεία της Trans Adriatic Pipeline στην Ελλάδα, το οποίο είχε διάρκεια τέσσερις μήνες.

Η ανάθεση περιελάμβανε την προμήθεια εξοπλισμού και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων ICT Infrastructure, καθώς και την ταυτόχρονη IP PBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) υποδομή στις εγκαταστάσεις του TAP σε όλη την Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Κοζάνη. Η σύμβαση περιλάμβανε επίσης switching network infrastructure, Server, firewall, Storage, Fiber Optic Internet feed, IP Video Conference, Access Control System, First Level IT and Helpdesk Support. Η Digimark ανέλαβε το συντονισμό και τη διαχείριση του έργου καθώς και το χειρισμό και εγκατάσταση απο ένα σημείο προμήθειας. Η Trans Adriatic Pipeline (TAP) είναι εταιρεία που ιδρύθηκε για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του ΤΑΡ αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει φυσικό αέριο της Κασπίας στην Ευρώπη και έχει την έδρα της στο Baar της Ελβετίας.