Η Dotsoft ανέλαβε την κατασκευή μιας ειδικής εφαρμογής Panoramic View (360ο) για την Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, η οποία θα επιτρέπει στο χρήστη της να περιηγηθεί στα βασικότερα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής πάνω στο χάρτη.

Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί λήψη και επεξεργασία ειδικών φωτοσφαιρικών (αεροφωτογραφιών) καθώς και επίγειων φωτογραφιών, τουλάχιστον σαράντα (40), που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της εφαρμογής. Παράλληλα με το φωτογραφικό υλικό θα παρουσιάζονται και συνοπτικές χρηστικές πληροφορίες για την περιοχή.

Οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι κάτωθι:
α) Δημιουργία της Εφαρμογής Panoramic View -360ο Application-Thessaloniki Edition και διάθεσή της δωρεάν από τα Google play και Apple AppStore.
β) Συντήρηση της εφαρμογής, καθώς και μελλοντικές βελτιώσεις της (updates) για ένα έτος.
γ) Φωτογραφικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή (εναέριες και επίγειες λήψεις), το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μελλοντικές εφαρμογές.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού αποθέματος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 16 Μαρτίου 2017 έως 16 Σεπτεμβρίου 2017.