Η ένωση Dotsoft - Κων. Μαντές – Δημ. Τσάμης, σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Δήμο Λαμιέων, ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση προβολής πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Λαμιέων με χρήση ΤΠΕ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της περιοχής του Δήμου Λαμιέων, στη βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Κέντρου Ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών και στην προώθηση του Πολιτισμού του Δήμου Λαμιέων.

Βασικό στόχος είναι η βελτίωση του ψηφιακού περιεχομένου του Κέντρου Ιστορικής ενημέρωσης Θερμοπυλών και η δημιουργία μιας δυναμικής πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί στον τουρισμό, στην επικοινωνία αλλά και στην εκπαίδευση. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 190.492 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.