Η Dotsoft σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποδομών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε Μουσεία».

Η Dotsoft υπέγραψε σύμβαση με το Ολυμπιακό Μουσείο με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται σε 77.860 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.