Στην εταιρεία El Mare Marine Electronics κατακυρώθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή για τις ανάγκες του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας», συνολικής αξίας 71.000 ευρώ περίπου.

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 12 μήνες και στο σχετικό διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Kestrel IS και Transas Marine International.