Η Coffee Island, μέσα από συνεργασία με την Ergologic, παρέχει πλέον στους franchisees τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές παραγγελίες στο πλαίσιο ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού εμπορίου B2B.

Μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της λύσης είναι, ο δυναμικός κατάλογος προϊόντων, η διαχείριση πολλαπλών τιμοκαταλόγων καθώς και οι ειδικοί τιμοκατάλογοι ανά συνεργάτη. Παράλληλα, αξιοποιείται η τιμολογιακή & εμπορική πολιτική B2B, με δυνατότητες οργάνωσης ειδικών ομάδων προϊόντων και κανόνων προσδιορισμού τιμής. Η λύση ηλεκτρονικού εμπορίου B2B που υλοποιήθηκε στα Coffee Island, επεκτείνει την πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) της Entersoft με την εμπορική ονομασία EnterSoft Business Suite, η οποία υλοποιήθηκε από την Ergologic το 2014 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.