Το ΤΕΙ Κρήτης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Forthnet την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού Πληροφορικής του ΤΕΙ για χρονικό διάστημα από 1/1/2013 έως 31/12/2013. Το ποσό της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι 60.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.