Ένα έργο καταγραφής και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Αθήνας, έχει ξεκινήσει από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου «Monumenta», με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι η έρευνα και η καταγραφή όλων των κτιρίων της περιόδου 1830-1940 και η ενημέρωση και άμεση συνεργασία των πολιτών μέσα από την ιστοσελίδα, διαδικτυακές εφαρμογές, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις κ.ά. Την υλοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος της βάσης δεδομένων, και της ιστοσελίδας αυτού του απαιτητικού εγχειρήματος έχει αναλάβει η εταιρεία πληροφορικής Honest Partners.

Η ιστοσελίδα αποτελεί το βασικό εργαλείο της προσπάθειας, καθώς θα περιλαμβάνει ελεύθερα προσβάσιμη βάση δεδομένων, η οποία θα αποτελεί και την πηγή πληροφόρησης για τα καταγεγραμμένα κτίρια. Παράλληλα θα δημιουργηθεί mobile εφαρμογή ηλεκτρονικής ξενάγησης που θα ενισχύσει το συμμετοχικό χαρακτήρα του προγράμματος, τη γνώση για τα κτίρια της Αθήνας και τη διάδοση της αξίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.