Η HS Data Ltd. υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Αστυνομία Κύπρου για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Συστήματος EURODAC για Εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Αναθεωρημένο Κανονισμό Eurodac Recast Regulation 603/2013».

Η αξία του ανέρχεται σε 209.880 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Στον διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά και άλλη μια εταιρεία.