Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΠ) υπέγραψε σύμβαση με την IBM Κύπρου για την παροχή λειτουργικής υποστήριξης για τις ανάγκες του συστήματος «e-filing» του ΤΕΕΕΠ. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις 158.400 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.