Το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την IBM Cyprus Branch για την υλοποίηση του έργου «Εξασφάλιση υπηρεσιών συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού, λειτουργικού και λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες της εφαρμογής DRCOR-EOAS του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ)». Η αξία του έργου ανέρχεται στις 339 768,03 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.