Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου υπέγραψε σύμβαση με την IBM Italia-Cyprus Branch για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, Σχεδιασμό και Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Συντήρηση του ΟΠΣ της ΑνΑΔ».

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής, πακέτα λογισμικού χρηματοπιστωτικής ανάλυσης και λογιστικής, πακέτα λογισμικού παρακολούθησης χρόνου εργασίας ή ανθρώπινων πόρων, συστήματα βάσεων δεδομένων, πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων, σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων, σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1.849.378 ευρώ.