Η ICAP Outsourcing Solutions υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής ΑΕ (ΕΠΑ) για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών οργανωμένου κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ».

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 575.615 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και η συνολική της διάρκεια είναι δύο χρόνια.