Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κατακύρωσε το διαγωνισμό:

«Ανάπτυξη βάσης γνώσης, ανάπτυξη ευφυούς συστήματος πρόσβασης στη γνώση – Ανάπτυξη & Ενημέρωση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για τους νέους επιχειρηματίες από Ελλάδα & Κύπρο για το έργο “MESUP”, Mentoring Start-ups”, στην εταιρεία INC Αιγαίου, έναντι 50.000 ευρώ.