Η Intrakat υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης».

Το Σύστημα θα εγκατασταθεί σε περιοχή των Αθηνών, σε χώρο ιδιοκτησίας του ΔΕΔΔΗΕ και αφορά τον σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή όλου του προσφερόμενου Συστήματος Τηλεμέτρησης και Επεξεργασίας Μετρητικών Δεδομένων (Κύριου και Εφεδρικού) για δυνατότητα επικοινωνίας με 100.000 μετρητές, την προμήθειά του και εγκατάστασή του, τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία και την παράδοσή του στο ΔΕΔΔΗΕ «turn key job».

Επίσης το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο Σύστημα μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με επικοινωνιακό μέσο (μόντεμ) κινητής τηλεφωνίας, των μετρητικών διατάξεων 60.000 μεγάλων πελατών Χαμηλής Τάσης, του Δικτύου Διανομής που ανήκει στο Διασυνδεδεμένο και μη Σύστημα και την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών για την άρτια κατασκευή του έργου. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 33.500.000 ευρώ, με ΦΠΑ.