Σε Κοινοπραξία της Intrasoft International με την European Service Network (ESN) ανατέθηκε, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που διεξήχθη από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υλοποίηση σύμβασης-πλαίσιο για τη παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας με πιθανή εκτιμώμενη αξία 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται σε 13,5 εκατομμύρια ευρώ (45% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας). Η σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας θα έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συμβάσεις-πλαίσιο σχετικά με δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τομείς έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Το έργο έχει ως σκοπό να παρέχει στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση πρωτοβουλιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Θα καλύπτει τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που συνδέονται μέσα από πληθώρα προγραμμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Επίσης, το έργο θα παρέχει στήριξη και σε χώρες που υποβάλλουν αίτηση ένταξης στην ΕΕ. Στα πλαίσια αυτού του έργου, η Intrasoft International θα σχεδιάσει και θα δημιουργήσει πληροφοριακά προϊόντα, προωθητικό υλικό και διαδικτυακές εφαρμογές.

Στόχος είναι η παραγωγή ενός ευρέος φάσματος εκδόσεων με τη συμμετοχή επαγγελματιών συγγραφέων, γραφιστών, υπευθύνων ελέγχου ποιότητας και μεταφραστών. Επίσης η εταιρεία θα παράσχει συντακτικές και τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων, συνδρομή και καθοδήγηση προς τους χρήστες, εφαρμογές για πρόσβαση μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών, WCMS, κ.τ.λ.) καθώς και στρατηγικές συμβουλές στον τομέα των επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 
Ο Αθανάσιος Κωτσής, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι που θα συνδράμουμε στην επικοινωνιακή στρατηγική της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης. Αυτό το έργο καθιερώνει την Intrasoft International ως ένα σημαντικό παράγοντα στον τομέα των υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας».