Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft με την αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης Τσαλίκος Ενδύματα Α.Ε., για την εγκατάσταση των συστημάτων της Time Master & Roster Master.

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft. Συνεργάζεται αρμονικά με τους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τη χρήση των καρτών παρουσίας των εργαζομένων.

Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας. Το Roster MaSter έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών των εργαζομένων (Rostering).