Η LawNet υλοποίησε για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, μια νέα υπηρεσία. Συγκεκριμένα, η LawNet, η οποία έχει αναπτύξει και συντηρεί και την ιστοσελίδα του ΔΣΠ, σχεδίασε και υλοποίησε την πρώτη υπηρεσία sms στο χώρο της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η νέα υπηρεσία, η οποία απευθύνεται στους Δικηγόρους – Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για όλες τις νέες αποφάσεις (Βιβλία Δημοσιεύσεων) από τα Δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά. Η υπηρεσία, είναι προσιτή σε όλους τους κατόχους κινητών τηλεφώνων, 24 ώρες καθημερινά και ανεξαρτήτως δικτύου σύνδεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα λήψης δεδομένων – αποφάσεων (Βιβλία Δημοσιεύσεων) μέσω Σύντομων Γραπτών Μηνυμάτων (sms), χωρίς να εξαρτώνται ούτε από την υποδομή του γραφείου τους αλλά ούτε και από τις χρονοβόρες μετακινήσεις, με ελάχιστο κόστος (1,19 ευρώ/μήνυμα).