Στη φάση της ολοκλήρωσης και της παράδοσής του εισήλθε το έργο της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, το οποίο ανέπτυξε η Lawnet S.A. και για το οποίο ήδη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι πρώτες δοκιμαστικές καταθέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Δικαιοσύνης και των Ψηφιακών Υπηρεσιών προς τα μέλη του ΔΣΠ. Για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός ψηφιακών πιστοποιητικών, ενώ την Παρασκευή 24 Μαΐου άρχισε η παράδοση των συσκευών και η εγκατάσταση των πρώτων ψηφιακών υπογραφών στα μέλη του ΔΣΠ από τεχνικούς της Lawnet.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, εντός της πρώτης εβδομάδας του Ιουνίου προβλέπεται η έναρξη των ενημερωτικών και εκπαιδευτικών παρουσιάσεων στα Μέλη του ΔΣΠ. Το έργο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε ιδιαίτερα ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας – Περιοχή Μελών ΔΣΠ – το οποίο είναι  αποκλειστικού χαρακτήρα και στο οποίο έχουν ενταχθεί όλες οι Ψηφιακές Υπηρεσίες των Δικηγόρων – Μελών του, όπως: Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου, Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μελών, Υπηρεσία Δημοσίευσης Αποφάσεων και παρακολούθησης Δικαστηρίων, Πινάκια, Εργαλεία υπολογισμού, Βάσεις Δεδομένων και Θέσεις εργασίας.