Η FUIB επέλεξε να συνεργαστεί με την Mellon Ukraine και την Fiserv για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης χρηματικού αποθέματος και βελτιστοποίησης των διαδικασιών διακίνησής τους.

Η χρήση του Integrated Currency Manager βοήθησε την τράπεζα να βελτιστοποιήσει τα επίπεδα χρηματικού αποθέματος καθώς και τα τέλη συναλλαγών. Επίσης, η λύση της Fiserv θα σταθεροποιήσει το επίπεδο χρηματικού στο δίκτυο καταστημάτων και ATM που εξαπλώνεται σε όλη την Ουκρανία. Η γεωγραφική θέση των καταστημάτων και των ΑΤΜ, το κόστος μεταφοράς χρημάτων από το κοντινότερο περιφερειακό κέντρο και το αυξανόμενο κόστος των εταιριών μεταφοράς χρημάτων, οδήγησαν την FUIB στην αναζήτηση μία τεχνολογικής λύσης που θα την βοηθούσε να βελτιστοποιήσει τη διαχείριση χρηματικού, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιούσε τα λειτουργικά της έξοδα.