Η MTI Systems ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο της προμήθειας των κεντρικών συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων της Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.). Το έργο υλοποιήθηκε με την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία δύο συστημάτων NetApp Enterprise SAN FAS6240 (Main and Disaster/Recovery Sites), λειτουργούντα σε καθεστώς υψηλής διαθεσιμότητας, με συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα 100 Tbytes.

Στο πλαίσιο του έργου, η MTI Systems παρείχε, επίσης, εξειδικευμένες υπηρεσίες για την μετάπτωση των κρίσιμων δεδομένων (critical data migration) της ΔΙΑΣ Α.Ε. από το προηγούμενο, άλλου κατασκευαστικού οίκου, σύστημα, στο νέο NetApp FAS6240. Το έργο συμπληρώνεται με την παροχή προς την ΔΙΑΣ Α.Ε. εγγύησης / συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εγκατασταθέντων συστημάτων διάρκειας πέντε ετών.