Τη διασύνδεση του νέου με το παλαιό μηχανογραφικό κέντρο της Αγροτικής Τράπεζας ανέλαβε η On Telecoms, αξιοποιώντας το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών.

Η συνολική χωρητικότητα του προσφερόμενου κυκλώματος είναι 5Gb, προσφέροντας μια ικανή λύση ώστε να υποστηρίξει το ήδη σχεδιασμένο Storage Back-up και Disaster Recovery Site σύστημα, μέσω κυκλωμάτων (Fiber To The Building).