Στην OTS ΑΕ κατακυρώθηκε ο πρόχειρος Διαγωνισμός για τη «Διαδικτυακή πύλη και υποδομές ΤΠΕ της δράσης» της Πράξης: «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού» του Εθνικού Δικτύου Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ Α.Ε.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπληρωματικών δράσεων που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την αρωγή στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και παραγωγική αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην εκπαίδευση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 159.999,63 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).