Το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), φορέας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από διαγωνισμό, το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής Active Directory του Υπουργείου» στην Pansystems. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 129.800 ευρώ. Στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και η εταιρεία Cosmos Business Systems.