Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανατέθηκε στην Postscriptum η προσαρμογή αρχαιολογικών κειμένων στις ψηφιακές εφαρμογές της νέας πτέρυγας στα πλαίσια του έργου «Επανέκθεση Ιαπωνικής Συλλογής Γρ. Μάνου στη Δυτική  Πτέρυγα β Ορόφου στο Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ & Γεωργίου – Βελτίωση Προσφερόμενων Υπηρεσιών». Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 12.853,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.