Η Pylones Hellas ανέλαβε, μετά από διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο Δήμος Οινουσσών, την υλοποίηση του έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακής υποδομής - συστημάτων τηλεκπαίδευσης και λοιπών συστημάτων πληροφορικής".

Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 465.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η υλοποίηση του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008. Το έργο αποτελεί τμήμα του Τηλεματικού Κέντρου Οινουσσών – Ναυτιλιακού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης, εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου και χρηματοδοτείται σε αναλογία 75% και 25% από Κοινοτικούς και εθνικούς πόρους αντίστοιχα.

Το έργο αφορά τη δημιουργία υποδομής που θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες ναυτικής εκπαίδευσης που προσφέρονται στις Οινούσσες. Οι βασικές δραστηριότητες που θα φιλοξενήσει το τηλεματικό κέντρο είναι παραδοσιακή και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη καθώς και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις που απευθύνονται στους σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και του Ναυτικού Λυκείου. Η δημιουργία της υποδομής αυτής, επιτυγχάνεται  με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού επικοινωνιών και εκπαίδευσης.