Το λογισμικό MyManager Union εγκατέστησε η Qualisys στην Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Ν.Ε.Ν).

Το MyMANAGER UNION παρέχει στην Π.Ε.Ν.Ε.Ν ολοκληρωμένες λειτουργίες για την  καταγραφή του μητρώου μελών, με πληθώρα στοιχείων όπως: συνδρομές, δημογραφικά στοιχεία μέλους, ταμειακές κινήσεις με αναλυτικά και συγκεντρωτικά αποτελέσματα, εκτυπώσεις αποδείξεων, ετικετών, κ.λπ. Η Qualisys  ανέλαβε επίσης την παραμετροποίηση και την μετάπτωση των στοιχείων του συλλόγου από προηγούμενο πρόγραμμα.