Τη λύση SAP for OIL & GAS και την εταιρεία Real Consulting για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου επέλεξε η Jetoil, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά, η οποία ελέγχει ένα δίκτυο περίπου 600 πρατηρίων με σήματα JETOIL στην Ελλάδα και έχει στην ιδιοκτησία της το μεγαλύτερο ενιαίο Ιδιωτικό αποθηκευτικό χώρο στα Βαλκάνια, ως εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Ο έντονος ανταγωνισμός του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών, η προσαρμογή στα νέα πρότυπα κατανάλωσης, η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους και η παράλληλη προσπάθεια τήρησης των κανόνων και προτύπων ασφάλειας δημιουργούν ένα ευαίσθητο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο η εταιρεία JET OIL καλείται να υποστηρίζει διατηρώντας μια τεχνολογική υποδομή ευθυγραμμισμένη με τις αναπτυξιακές επιχειρηματικές κινήσεις και την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό,  επέλεξε την κάθετη λύση SAP for OIL & GAS.

Το νέο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Ιανουάριο του 2011 επιτρέποντας στην εταιρεία να τυποποιήσει και να απλοποιήσει τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες, να βελτιστοποιήσει κύριες διαδικασίες, όπως λειτουργίας εγκαταστάσεων, προμήθειας πρώτων υλών, διαχείρισης παγίων στοιχείων, να αναθεωρεί και προσαρμόζει με ευέλικτο τρόπο την εμπορική πολιτική της και να μειώσει το κόστος λειτουργίας ώστε να μπορέσει να εστιάσει στην καινοτομία και ανάπτυξή της.