Η Siba Soft ανέλαβε πρόσφατα το έργο της προμήθειας-επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος για το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο».

Η επέκταση αφορά το χειρουργείο, τον αξονικό τομογράφο, το αιμοδυναμικό, το γαστρεντερολογικό, το μαγνητικό τομογράφο, το οφθαμολογικό χειρουργείο, τον αγγειογράφο, κλπ. Το ποσό της σύμβασης είναι 36.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.